Joanna Strand

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2018

Utveckling av en ny metod för behandilng och diagnostik av prostatacancer

Syftet med projektet är att utveckla en ny behandling mot spridd prostatacancer, ett tillstånd där det idag saknas effektiv behandling. Vår grupp har utvecklat en antikropp som specifikt binder till prostatacancerceller. Genom att koppla antikroppen till en viss typ av radioaktiv isotop kan man döda cancercellerna och med en annan typ av radioaktiv isotop kan man visualisera och hitta metastaser. Beroende på hur man kopplar den radioaktiva isotopen kan man åstadkomma olika hög grad av ansamling i cancercellerna. Jag kommer testa olika kopplingsmetoder för att optimera metoden och göra tester på möss med prostatacancer. Målet är att hitta en så bra metod som möjligt som effektivt kan behandla prostatacancer med små eller inga biverkningar.
Visa alla forskare