Joey Lau Börjesson

Diabetes, Transplantationsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst för medicinsk cellbiologi

2011

Transplantation av insulinproducerande celler till skelettmuskulatur; möjlig behandling vid typ 1 diabetes?

Transplantation av bukspottkörtelns insulinproducerande celler, de så kallade Langerhanska öarna, till levern är en idag möjlig behandling för en liten grupp patienter som har svårkontrollerad typ 1 diabetes. Dessvärre sker försämras funktionen av de transplanterade öarna med tiden. Vår hypotes är att detta beror på bristfälligt återbildande av nya blodkärl i de transplanterade öarna, men att blodkärlen i transplanterade öar kan återskapas genom att förbehandla öarna innan transplantation och genom att byta implantationsorgan. I mitt projekt kommer jag att studera om skelettmuskulatur kan fungera bättre som implantationsorgan för öarna. Deta sker i ett nära samarbete med det Nordiska nätverket för kliniska ö-transplantationer, vilket möjliggör snabb translation av viktiga fynd till kliniska prövningar.
Visa alla forskare