Johan Ankarklev

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Stockholms universitet

Institutionen för Molekylär Biovetenskap

2016

Malaria – ökad förståelse av transmissions- och infektionsstadierna genom single-cell teknologi

Malaria har en enorm inverkan på den globala folkhälsan och orsakar uppemot en halv miljon dödsfall årligen, huvudsakligen hos barn. Malaria smittar mellan människor genom bett från Anopheles myggan och för att kunna smitta människor måste malariaparasiten fullborda sin livscykel i myggan. Syftet med min forskning är att öka förståelsen kring de parasitstadier som överförs från människa till mygga, samt de tidigaste utvecklingsstadierna för parasiten som äger rum i levern hos människan. För att studera förändringar i arvsmassan hos enstaka parasiter och värdceller under dessa stadier kommer jag att använda myggfaciliteten på Wenner Gren Institutet, SU, kombinerat med avancerad mikroskopi och molekylära verktyg som jag utvecklat. Jag vill kartlägga genuttrycket hos enskilda malariaparasiter och undersöka samspelet mellan parasit och värd under dessa avgörande utvecklingsstadier, då de är direkt länkade till parasitens sjukdomsorsakande förmåga. I sin tur har detta hög relevans för möjligheten att finna nya behandlingsstrategier.
Visa alla forskare