Johan Hartman

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst för onkologi och patologi

2011

Primära bröstcancerceller som translationellt modellsystem för terapi och diagnostik

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för svenska kvinnor. De flesta patienter går att bota genom kirurgisk behandling i tidigt stadium, men trots många och nya behandlingsmöjligheter går det ej att bota patienter med spridd bröstcancersjukdom. En viktig förklaring tror man är sk cancerstamceller, dvs cancerceller som växer mycket långsamt och är mycket motståndskraftiga mot cellgifter. Dessa celler ger i sin tur upphov till tumören och metastaser genom celldelning. I detta projekt kommer jag att studera dessa celler genom rening och selektion av celler från färska utopererade brösttumörer. I vår forskning har vi upptäckt att cancerstamcellerna har en särskild östrogenreceptor som gör att det går att behandla dessa med hormonliknande substanser. Jag försöker också förstå vad som kännetecknar cancerstamceller jämfört med vanliga tumörceller genom att analysera proteiner och DNA med sk sekvensering. Min förhoppning är att vi ska kunna använda dessa fynd för att förbättra bröstcancerdiagnostiken och hitta högeffektiva läkemedelsbehandlingar för spridd bröstcancer.
Visa alla forskare