Johan Junker

Cell- och molekylärbiologi, Kirurgisk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f klinisk och exp medicin

2010

Behandling av svårläkta sår med hjälp av genterapi

Behandling av svårläkta sår är ett stort problem för de som drabbas och är mycket resurskrävande inom svensk sjukvård. Tidigare forskning har visat att tillförsel av vissa biologiskt aktiva kroppsegna ämnen förbättrar sårläkningen, vilket både kan förkorta läkningstiden och möjliggöra läkning av sår som annars inte skulle göra detta. Ett av de mest lovande sätten att tillföra de kroppsegna sårläkande ämnena är genom s.k. genterapi, där patientens egna celler först tas ut och modifieras varefter de transplanteras till såret. På detta vis får man en egenproduktion av de aktiva ämnen på platsen där detta behövs. Metoden kräver dock avancerad teknik för att säkerställa behandlingseffekten och säkerheten för patienten. Johan Junker kommer att utveckla en sådan teknik vid ett framstående laboratorium vid Harvard Medical School i Boston, USA. Forskningen kan få stor betydelse för patienter med svårläkta sår, som vid diabetessjukdom.
Visa alla forskare