Johan Lundqvist

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Endokrinologi, Farmakologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f farmaceutisk biovetenskap

2013

Effekt av D vitamin på bröstcancer

Varje år drabbas fler än fyrahundratusen europeiska kvinnor av bröstcancer. De flesta brösttumörer är beroende av könshormonet östrogen för att kunna växa. Bröstcancerbehandlingen är därför ofta inriktad på att minska produktionen av östrogen eller östrogenets effekter i cancercellerna. D vitamin, som bildas då huden utsätts för solljus, kan minska bröstcancercellernas tillväxt i cellkultur i laboratoriet. Detta beror bland annat på D vitaminets förmåga att hämma produktionen av östrogen i bröstcancercellerna. Syftet med forskningsprojektet är att studera vilken effekt D vitamin har på bröstcancerceller och om D vitamin skulle kunna förbättra framtida behandling av bröstcancer. Målsättningen med forskningen är att utveckla nya behandlingsstrategier mot bröstcancer, som hjälper nya patientgrupper och samtidigt ger upphov till färre biverkningar.
Visa alla forskare