Johan Nikesjö

Neurovetenskap

Postdoctoral Grant

Linköpings universitet

2023

Testa jonkanalers funktion i nerver som är viktiga för affektiv beröring.

Vår hud har möjlighet att plocka upp signaler från olika intryck som beröring, temperatur och smärta. Informationen om dessa olika intryck leds till hjärnan via känselnervfiber. Känselnervfiber har olika egenskaper beroende på vilken form av intryck de ska fortleda. Egenskaperna för en nervfiber styrs av vilka proteiner som nerven skapar, en typ av proteiner som är särskilt viktiga är jonkanaler. Jonkanaler är proteiner som gör att salter kan passera över cellens membran, en egenskap som måste fungera när nerver ska skicka signaler. I projektet planerar vi att studera vilka jonkanaler som är viktiga i en typ av känselnervfiber som fortleder information om mjuk beröring, dessa kallas lågtröskliga mekonoreceptorer (C-LTMR). Denna form av beröring är viktigt i vårt sociala samspel och kallas affektiv beröring. Vi ska studera detta via en metod som heter mikroneurografi. Vid mikroneurografi studeras isolerade nervfibrer hos människor och möjliggör experiment på en utvald typ av nervfiber. Vi kommer i studien studera friska volontärer samt individer med genetiska avvikelser som leder till dysfunktion hos de jonkanaler vi önskar studera. Det är viktigt att studera vilka jonkanaler som som är viktiga för C-LTMR då dessa nervfiber är nära besläktade med nervfiber för smärta (nocieceptorer). Detta då det pågår läkemedelsutveckling mot jonkanaler i nocieceptorer och det finns risk att dessa även kan skapa biverkningar genom att påverka C-LTMR.

Visa alla forskare