Johan Virhammar

Neurologi

SSMF Starting Grant

Uppsala universitet

2022

Mot läkemedelsbehandling och prognostiska biomarkörer vid normaltryckshydrocefalus

Vattenskalle hos äldre, så kallad normaltryckshydrocefalus (NPH) orsakar demens och gångproblem hos den drabbade. Sjukdomen är vanligare än man tidigare har trott och 1–2 % av alla individer över 65 år är i någon grad är drabbade av sjukdomen. Ofta leder sjukdomen till betydande funktionsnedsättning med krav på hjälpresurser från samhälle och anhöriga. Den enda behandlingen för NPH idag är operation med en shunt, vilket innebär en slang från hjärnan ned till buken. Många blir bättre av operationen men komplikationer är vanligt. Jag kommer för första gången någonsin testa en läkemedelsbehandling för NPH i en så kallad randomiserad prövning. Acetazolamid som ska testas har funnits länge på marknaden men med andra användningsområden än NPH. Vidare så kommer jag att undersöka sjukdomens okända mekanismer genom att studera små vävnadsprover tagna från hjärnan av patienter med NPH. Jag kommer även följa individer vars röntgenbilder talar för NPH men som inte har några symtom. Patienter kommer följas med avancerade avbildningsmetoder och prover i blod och ryggmärgsvätska. Slutligen så kommer jag utveckla nya radiologiska metoder för att kunna ställa diagnosen NPH och för att förutsäga vilka som kan ha nytta av en shunt. Jag ska undersöka och utveckla ett datorprogram som kan förbättra sig själv, så kallad artificiell intelligens. Målsättningen är att detta program ska kunna identifiera patienter med NPH och hos en patient som är opererad kunna identifiera om shunten fungerar eller ej.

Visa alla forskare