Johan Virhammar

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskaper, Neurologi

2019

Bättre prognos och behandling av normaltryckshydrocefalus

Normaltryckshydrocefalus (NPH) beror på en ansamling av vätska i hjärnan och drabbar äldre individer med gångrubbning, demens och urininkontinens som följd. Det är inte klarlagt varför sjukdomen uppkommer. En så kallad shuntoperation för att minska vätskan och därmed trycket på hjärnan medför symtomlindring hos två tredjedelar av de som opereras. Huvudsyftet med projektet är att undersöka och utveckla nya biomarkörer för NPH. Det skulle kunna leda till förbättrad diagnostik och prognoser, samt till bättre förståelse för sjukdomens bakomliggande mekanismer. Vi kommer att studera förekomsten av biomarkörer både i ryggmärgsvätska och genom analys av magnetkameraundersökningar av hjärnan. Vi gör sedan jämförelser mellan patienter med NPH och grupper med andra neurodegenerativa sjukdomar för att hitta diagnostiska markörer. Vi kommer även att undersöka patienter med NPH före och efter shuntoperationer för att identifiera förändringar som kan förklara varför en del patienter tillstånd förbättras efter operation medan andra inte förbättras.
Visa alla forskare