Johan Zelano

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

2018

Biomarkörer för och förbättrad behandling av förvärvad epilepsi

Mer än en halv procent av befolkningen (60000 personer) har epilepsi. Epilepsi kan vara medfödd eller uppstå efter hjärnskada. Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi i vuxen ålder, men även infektioner, traumatiska skador eller andra sjukdomstillstånd i hjärnan kan göra att en person får epilepsi. Det finns idag ingen förebyggande behandling. För den som redan fått förvärvad epilepsi finns också dålig kunskap om hur sjukdomen ska behandlas. Min forskning undersöker om det går att förutsäga förvärvad epilepsi med avancerad avbildning eller blodprover, för att på sikt kunna identifiera högriskpatienter som kan ha nytta av förebyggande behandling. Jag använder också stora nationella register för att undersöka kliniska riskfaktorer för epilepsi vid olika hjärnsjukdomar och hur man ska välja behandling.
Visa alla forskare