Jonathan Cedernaes

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2014

Mekanismer bakom neurodegenerative effekter av rubbad dygnsrytm

Rubbad dygnsrytm är vanligt idag med skiftarbete och kraftigt skilda sovtider på vardagar jämfört med helger. Detta är kopplat till en rad hälsoproblem, bland annat diabetes och neurodegenerative sjukdomar. Dygnsrytmen styrs av så kallade klockgener, vilka – om de slås ut i djurmodeller – orsakar hälsoeffekter liknande de som observerats i epidemiologiska studier. Målet med projektet är att studera de molekylära mekanismerna genom vilka störning av klockgener kan skada nervceller. Klockgener kommer att slås ut i möss, därefter kommer effekten på cellernas ämnesomsättning, gen- och proteinuttryck i olika vävnader att studeras. Målet är därmed att kunna identifiera molekylära mål som kan studeras närmare i människor med hoppet om att hitta molekylära mål för att lindra effekter av störd dygnsrytm hos människor.
Visa alla forskare