Juan Carlos Fierro Gonzalez

Cell- och molekylärbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för biologi och bioteknik

2014

Studier av tidig fosterutveckling med avancerad in vivo-mikroskopi

I det tidiga fostret genomgår celler förändringar i både form och uppbyggnad under 8- till 16-cellstadiet. Utvecklingsfasen kallas embryopackning och är viktig för cellspecificering och framgångsrik implantering i livmodern. På grund av experimentella begränsningar har man hittills inte kunnat genomföra heltäckande in vivo-studier av de mekanismer som styr embryopackning. Målsättningen med projektet är därför att erhålla kunskap om de molekylära mekanismer som skapar täta cellkontakter under embryopackning och därmed påverkar korrekt cellspecificering i levande musembryon. Med hjälp av avancerade avbildningstekniker kommer jag att kartlägga interaktionsnätverket som består av olika membran-associerade komponenter: membranproteiner, lipider och cellskelettet. Denna kunskap kan bidra till förbättrade behandlingsmetoder vid ofrivillig barnlöshet genom att öka andelen lyckade graviditeter vid in vitro fertiliseringen.
Visa alla forskare