Juan Du

Gastroenterologi, leversjukdomar, Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f onkologi & patologi

2013

Modifierade bakterier för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt sjukdomstillstånd som innebär att immunsystemet reagerar på ett avvikande sätt mot tarmbakterier, med inflammation i tarmväggen till följd. De mest effektiva nu tillgängliga behandlingarna för IBD innebär att man hämmar immunsystemet i hela kroppen, vilket innebär ökade risker för svåra infektioner. I mitt projekt vill jag utveckla en ny bakteriebaserad behandling som är lokalt verkande och därmed minskar behovet av immunhämmande läkemedel. Metoden går ut på att få vanliga tarmbakterier, E. Coli, att utsöndra inflammationsdämpande substanser lokalt i tarmen. Målsättningen är att detta både ska förbättra sjukdomsförloppet och minska risken för biverkningar av nuvarande behandlingar.
Visa alla forskare