Juan Pablo Lopez

Neurovetenskap

SSMF Starting Grant

Karolinska Institutet

2022

Kartläggning av molekylära och beteendemekanismer som ligger till grund för den snabbverkande antidepressiva effekten av ketamin

Depression är en vanlig sjukdom som kostar 100 miljarder SEK/år i Sverige. Ungefär hälften av patienterna blir hjälpta av antidepressiva läkemedel, men det tar 2-3 månader innan de känner de positiva effekterna. Detta är alarmerande med tanke på den höga risken för självmord och belyser ett stort behov av nya typer av snabbverkande antidepressiva läkemedel som skulle ge snabbare lindring och därmed minska det personliga lidandet och den ekonomiska bördan. Bedövningsmedlet ketamin kan snabbt lindra symptomen hos deprimerade patienter. Många frågor kvarstår dock fortfarande om hur ketamin fungerar på grund av metodologiska utmaningar, till exempel bristande kunskap om de hjärnceller där effekterna uppstår och begränsningar i de metoder som används för att studera antidepressiva medel i djurmodeller. Detta projekt syftar till att identifiera de hjärnceller och system som ansvarar för ketaminets verkan med hjälp av de senaste molekylära och beräkningsmässiga verktygen. Dessutom kommer vi att etablera en ny metod för att undersöka effekterna av ketamin med hjälp av ett automatiserat system för beteendeövervakning. De innovativa studier som föreslås här kommer att förbättra vår förståelse av depression och den komplexa molekylära och beteendemässiga biologi som är ansvarig för snabb antidepressiv verkan, vilket i slutändan är oerhört lovande för utvecklingen av bättre och snabbare behandlingar.

Visa alla forskare