Judit Arvelund

Cancer och onkologi

SSMF Starting Grant

Linköpings universitet

2023

Onkolytiskt virus-baserad immunterapi mot lymfom: med dendritiska celler i fokus

Lymfom är en cancerform som uppstår i kroppens vita blodkroppar. Den vanligaste typen, låggradigt B-cellslymfom, svarar ofta på behandling som cytostatika, strålbehandling och antikroppar, men återfall och utveckling av resistens gör den obotlig hos många patienter. Ett alternativ är onkolytiskta virus som selektivt angriper cancerceller och som kan trigga det egna immunsvaret att angripa tumören. Vårt syfte är att utveckla en ny, effektiv onkolytisk immunterapi mot lymfom.

För att stärka virusets förmåga att aktivera ett immunsvar kombineras behandlingen med ett ämne som ökar de dendritiska cellerna i tumören. Dessa talar om för T-celler vilka celler den ska angripa och är viktiga för att bilda ett immunologiskt minne. På så sätt kan immunförsvaret angripa fler tumörceller och förhindra återfall genom att kvarstå långt efter avslutad behandling. Behandlingen kommer att utvärderas i en etablerad musmodell samt i en ny modell som bättre återspeglar hur lymfom utvecklas hos patienter, för att studera hur samspelet mellan tumör och mikromiljö i olika organ påverkar behandlingen. Detta är en viktig faktor som kan förklara varför vissa patienter inte svarar på behandling eller riskerar återfall.

Min förhoppning är att kunna utveckla en säker och effektiv behandling och öka förståelsen för hur ett effektivt immunsvar mot lymfom fungerar, samt identifiera molekyler som kan stå till grund för utvecklingen av nya terapier som gynnar patienter som idag inte svarar på behandling.

Visa alla forskare