Judit Svensson Arvelund

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Institutionen för klinisk- och experimentell medicin

2017

Utveckling av en ny sorts onkolytisk immunterapi för behandling av lymfom

B-cellslymfom, den vanligaste typen av lymfom som i sin tur är en typ av blodcancer, är en cancerform som ofta svarar bra på konventionell behandling. På grund av återfall och utveckling av resistens mot behandlingen är den dock obotlig hos de flesta patienter. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av behandling baserat på ett onkolytiskt virus, ett virus som selektivt angriper och förstör cancerceller, i kombination med immunterapi som går ut på att utnyttja kroppens egna immunförsvar för att bekämpa tumörceller. Vi kommer att beväpna viruset med en immunstimulerande gen – utvald genom en noggrann screening– för att stärka virusets förmåga att aktivera kroppens eget immunförsvar att angripa primärtumören, samt tumörceller som spridit sig till andra delar av kroppen. Vår förhoppning är att kunna ta fram en ny behandlingsstrategi som är både säker och mer effektiv än nuvarande behandlingar.
Visa alla forskare