Julia Niessl

Immunologi inom det medicinska området

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

Dechiffrera antivirala CD8+ T-cellsmekanismer i SARS-CoV-2-infekterade och -vaccinerade vävnader

Mördar (CD8+) T-celler utgör en viktig roll i immunsvaret mot virusinfektioner som SARS-CoV-2. Medan de flesta aktuella studier av immunsvaret mot virus i människor förlitar sig på analyser av perifert blod, har vi samt andra visat på att så kallade bosatta (residenta) CD8+ T-celler utgör ett första linjeförsvar i vävnader mot virus. Vår hypotes är att residenta CD8+ T-celler besitter unika medfödda immunfunktioner, mer än bara klassiska ”mördarfunktioner”, som tidigt kan larma resten av immunförsvaret. I detta projekt kommer jag att använda mig av tonsiller och matchat perifert blod för att undersöka hur SARS-CoV-2-specifika CD8+ T-cellsvar skiljer sig åt i individer med tidigare SARS-CoV-2 infektion eller vaccination. I ett första steg kommer jag att använda toppmoderna singel-cell tekniker för att utforska det funktionella landskapet mellan tonsiller och blod för att förstå hur CD8+ T-celler lokaliserar sig i individer med tidigare SARS-CoV-2 infektion eller vaccination. I ett andra steg kommer jag att använda mig av unika vävnadsodlingsmetoder för att förstå vilka funktionella mekanismer som utgör residenta versus cirkulerande CD8+ T-cellsvar mot olika virusformer. Resultaten från detta projekt kommer inte bara att bidra till bättre förståelse för CD8+ T-cellsimmunitet i vävnad, utan också ge en bättre insikt i hur effekten av vacciner skulle kunna främjas av att inducera anatomiskt positionerade T-cellssvar vid viktiga infektionsställen.

Visa alla forskare