Julie Bianchi

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi och patologi, CCK

2016

Rollen för Wig-1 i p53-beroende tumörsuppression

Tumörsuppressorgenen p53 är den mest frekvent muterade genen i cancer, men trots intensiv forskning är det ännu oklart exakt hur proteinet p53 förhindrar utveckling av cancer. Wig-1 regleras av p53 och kodar för ett RNA-bindande protein. Målet med min forskning är att undersöka om detta protein kan bidra till den cancersuppressiva effekten av p53. Jag ska först studera hur felaktig reglering av Wig-1  påverkar tumörutveckling in vivo i två musmodeller och tänkbara tumörhämmande effekter av Wig-1 in vitro. För detta använder jag mig av celler som är defekta med avseende på två p53-medierade tumörsuppressor-vägar, nämligen cellcykelblockad och apoptos. En kombination av dessa in vitro och in vivo-studier på Wig-1 kommer ge värdefull information om den roll Wig-1 kan spela  och även förbättra kunskapen om hur p53 motverkar cancer, vilket på längre sikt kan få betydelse för nya cancerbehandlingar.
Visa alla forskare