Julien Record

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

2019

Cellskelettets betydelse i immuncellers funktion och cancer

Aktincytoskelettet är en del av cellens skelett och nödvändigt för cellrörelse, celldelning, cell till cell kommunikation och för att döda patogener och cancerceller. Det övergripande målet med detta projekt är att studera effekten av mutationer i aktincytoskelettet som orsakar immunbrist, en allvarlig sjukdom där immunförsvarets celler inte fungerar korrekt och där patienter har förhöjd risk att utveckla cancer. I detta projekt kommer vi att modifiera immunceller genetiskt för att introducera kända och nya mutationer som påverkar aktincytoskelettet. Sedan kommer vi att utföra experiment för att bedöma deras förmåga att döda cancerceller. Vi kommer även använda cellprover från patienter med immunbrist som orsakas av mutationer i aktincytoskelettet.
Visa alla forskare