Julio Aguila

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för Neurovetenskap

2017

Identifiering av faktorer som påverkar känslighet för Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en selektiv celldöd av särskilda grupper av nervceller i mellanhjärnan. Stigande ålder är den största riskfaktorn. Det är ännu ej känt varför vissa nervceller är känsliga medan andra är motståndskraftiga i Parkinsons sjukdom. Målet med min forskning är att identifiera faktorer inom nervceller som påverkar deras känslighet för degeneration, resultaten skulle kunna utnyttjas i framtida terapier för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Jag kommer att undersöka likheterna mellan två grupper av nervceller som påverkas genom att isolera individuella celler från arkiverad mänsklig hjärnvävnad och analysera globalt genuttryck. För att förstå varför stigande ålder är en stor riskfaktor kommer vi att systematiskt analysera vävnad från olika åldrar. Denna analys kan identifiera känslighets-faktorer kopplade till den selektiva förlusten av nervceller i Parkinsons sjukdom. Dessa faktorer skulle i framtiden kunna moduleras för att förhindra fortsatt degeneration.
Visa alla forskare