Kariem Ezzat Ahmed

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för laboratoriemedicin

2015

Mot nya förståelser och nya läkemedel för neurodegenarativa sjukdomar.

På grund av den dramatiska ökningen av den åldrande befolkningen i världen, utgör neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdomar en stor utmaning för det moderna samhället. Sjukdomarna orsakas av ackumuleringen av proteinaggregat, som kallas för amyloid, i hjärnan. Den bristande förståelsen för hur amyloid bildas och på vilket sätt de bidrar till sjukdom hindrar utvecklingen av effektiva läkemedel. I läkemedelstillförseln används ofta självorganiserade nanopartiklar, målet med min forskning är att hitta en länk mellan amyloidaggregation och dessa nanopartiklar. Den nya kunskapen kommer sedan vara basen i att utveckla nya terapier som utnyttjar nya kemiska mönster som härmar målsökande RNA med hög aktivitet och minimal toxicitet.
Visa alla forskare