Karin Nordenankar

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2015

Betydelsen av glutamintransportörer för reglering av glutamatnivåer i hjärnan

Regleringen av glutamatnivåerna i hjärnan är livsviktigt och om detta system rubbas leder det till sjukdomar så som beroende, depression och ångest. Mitt mål är att bidra till ökad förståelse för hur dessa sjukdomar fungerar och därmed också hur läkemedel kan utvecklas. Nervcellerna i hjärnan bildar nätverk, som reglerar allt ifrån andning till minne och medvetande. Glutamat är en av de viktigaste signalsubstanser i hjärnans nätverk, och är inblandad i en rad olika sjukdomstillstånd. I det här projektet avser jag att studerar glutamintransportörer i hjärnan som är väldigt viktiga eftersom de reglerar glutamatnivåerna. I vår forskning analyserar vi hur specifika nätverk styr olika beteenden genom att använda möss i vilka vi inaktiverar olika transportörer som reglerar glutamin och glutamatnivåer i cellerna.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare