Karl Carlström

Neurovetenskap

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2021

Karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). CNS består av nervceller som kan liknas vid elektriska ledningar vars signaler möjliggör att vi kan se och gå. Likt elektiska ledningar måste dessa nervceller isoleras för att kunna fungera, detta görs av oligodendrocyter (OL) som producerar myelin kring nervcellerna.Insjuknandet i MS kan oftast knytas till ett överaktivt immunförsvar vilket innebär att celler i CNS angrips och förstörs, men denna fas kan idag behandlas relativt väl. Det främsta problemet är istället att MS över tid dödar nervceller och OL oberoende av immunsystemet. Denna sjukdomsfas sammanfaller med när OL förlorar sin förmåga att återbilda myelin kring nervceller. Att förstå varför OL tappar denna förmåga är avgörande men ännu okänt.Det finns flera gener som påverkar risken att drabbas av MS, men har dessa påverkar OL har inte testats. Därför vill vi göra detta i mänskliga OL stamceller där vi med hjälp av den sk ”gensaxen” modifierar samtliga riskgener var för sig. Hur riskgenerna påverkar OL stamceller studerar vi både genom att odla dem i lab och genom att plantera dem i CNS på försöksdjur. Vissa OL stamceller kommer inte kunna bilda myelin pga en specifik gen eller kombination av gener saknas, dessa gener tror vi förvärrar MS.Vi hoppas att vår originella angreppsvinkel kan ge oss avgörande kunskap om sjukdomsförloppet i MS och vad som styr att sjukdomen förvärras till ett idag icke behandlingsbart stadie av MS.
Visa alla forskare