Katarina Leao

Beroendemedicin, Farmakologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst för neurovetenskap

2011

Karakterisering av nikotin-känsliga celler i hjärnans minnescenter

Hippocampus är det område djupt inne i hjärnans tinningslob där vi skapar nya minnen, men exakt hur denna process går till är ännu ofullständigt känd. För att förstå hur hjärnan fungerar behöver man kunna dela upp hjärnans miljontals celler i mindre, mer lättstuderade grupper av likartade nervceller. Vi har upptäckt en speciell grupp av nervceller i hippocampus som är extra känsliga för nikotin. I mitt projekt kommer jag att studera hur dessa celler är med och skapar minnen eller alstrar olika typer av elektriska hjärnvågor, som har ett karakteristiskt mönster t.ex. då man drömmer, minns eller tänker koncentrerat på något. Jag kommer sedan undersöka hur långvarig administration av nikotin påverkar dessa cellers funktion i hippocampus och därmed fördjupa förståelsen för hur nikotinberoende påverkar hjärnan.
Visa alla forskare