Katarina Tiklova

Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för cell och molekylärbiologi

2014

Utveckling av specifika subtyper av dopaminceller

Hundratals olika typer av nervceller och stödjeceller behövs för ett fungerande nervsystem. En central forskningsfråga har varit att förstå hur denna mångfald etableras under fosterutvecklingen. Dopamin-producerande nervceller (DA-celler) spelar en viktig roll för motoriska funktioner, kognition och för hjärnans belöningssystem. Förlusten av dessa nervceller orskakar även många av de viktiga symptomen vid Parkinsons sjukdom. I detta projekt gör jag en storskalig sekvensering av DA-cellers budbärar-RNA i syfte att öka förståelsen för hur DA-cellerna mognar och diversifieras till olika subtyper. En specifik subtyp av DA-cellerna dör exempelvis i mellanhjärnan vid Parkinsons sjukdom.  Denna celltyp är ett särskilt attraktivt mål för så kallad cellterapi. Av dessa skäl är det nu viktigt att intensifiera forskning kring hur specifika subtyper av DA-celler bildas för att därigenom bättre förstå DA-cellernas funktion och för att kunna utveckla effektiv cellterapi.
Visa alla forskare