Katarzyna Rogoz

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för farmakologi och fysiologi

2014

Neuronala nätverk som är aktiva i antikroppsinducerad smärta

I det här projektet försöker jag förstå orsaker till ledvärk hos nyinsjuknade med ledgångsreumatism och mekanismer som driver kronisk smärta hos patienter med etablerad sjukdom.  Syftet är att hitta de sjukdomsmekanismer som orsakar smärta hos reumatiker, vilket på längre sikt kan ge nya mål för smärtlindring, inte bara för artrit-inducerad smärta, utan även för smärta i andra autoimmuna sjukdomar. I projektet undersöks betydelsen av autoantikroppar, som är vanliga hos patienter med ledgångsreumatism, även innan sjukdomen har upptäckts. Vi kommer att testa olika autoantikroppar och deras betydelse för uppkomst av smärtbeteende hos möss. Vi kommer också att arbeta med möss som saknar specifika gener för att undersöka deras svar på autoantikroppar för att bättre kunna beskriva de molekylära mekanismerna bakom autoantikropp-inducerad smärta.
Visa alla forskare