Konstantinos Chiotis

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

2019

Nya markörer för tidig diagnos av proteinrelaterade neurodegenerativa sjukdomar

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om de bakomliggande orsakerna till demens. Demens är ett syndrom som påverkar olika intellektuella funktioner och kan orsakas av ansamlingar i hjärnan, bestående av olika proteiner (äggvita), som då skadar hjärncellerna. Bristen på specifika markörer för proteinerna leder ofta till inkorrekta diagnoser och behandlingar. Målsättningen med projektet är att utveckla nya verktyg för att kunna identifiera sjukdomsförloppet tidigare och mer precist hos patienten. I projektet kommer patienter med olika demenssjukdomar samt friska individer att röntgas i en ny kamera där ansamlingar av de olika proteinerna, samt skador i hjärncellerna avbildas. Vår förhoppning är att detta ska leda till en bättre förståelse för hur demens utvecklas och för hur de olika orsakerna bakom demens kan skiljas åt samt öka möjligheterna för att utveckla bättre behandlingar.
Visa alla forskare