Kristoffer Sahlholm

Cell- och molekylärbiologi, Farmakologi, Neurovetenskap, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f neurovetenskap

2012

Dopaminstabilisatorers molekylära farmakologi.

Dopaminstabilisatorer är en klass av substanser som i kliniska studier visat lovande effekter vid flera neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd såsom Parkinsons sjukdom, schizofreni och drogmissbruk. Substanserna har till uppgift att stabilisera nivåerna av tillgängligt dopamin i olika områden i hjärnan. Dopamin är en mycket viktigt signalsubstans i nervsystemet. Detta projekt syftar till att undersöka de molekylära mekanismer bakom dopaminstabilisatorerna och hur dessa verkar. Detta kommer att göras genom undersökning av hur stabilisatorerna interagerar med målproteiner på nervcellernas ytor. En särskild grupp målproteiner är de så kallade dopaminreceptorerna – mottagarmolekyler för signalsubstansen dopamin. Dock tycks inte alla egenskaper hos dopaminstabilisatorerna kunna förklaras av deras inverkan på dopaminreceptorer. Sahlholms forskargrupp har nyligen upptäckt att dopaminstabilisatorerna interagerar i ännu högre utsträckning med en annan slags receptor, kallad sigma-1. Genom att karaktärisera dopaminstabilisatorernas interaktioner med dopamin- och sigma-1-receptorer är målsättningen att få bättre insikter i hur de fungerar. Fördjupad kunskap om dopaminstabilisatorernas effekter kan på sikt möjliggöra utveckling av nya och bättre läkemedel för flera neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd.
Visa alla forskare