Laura Ghirardi

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

2020

Precisionsmedicin vid ADHD-behandling: en farmakoepidemiologisk undersökning av de mest utsatta grupperna

Cirka ett av tjugofem barn i skolåldern har ADHD. Förutom svårigheterna med att koncentrera sig på en specifik uppgift och att sitta stilla i klassrummet, drabbas vissa barn med ADHD också av allvarligare funktionsnedsättningar. Till exempel kan de få ångest eller depressiva symptom, och de skadas oftare vid olyckor (t.ex. oavsiktliga fall). Eftersom ADHD utrycks på olika sätt, är det av betydelse att förstå skillnader mellan subgrupper av patienter för att ge individanpassade behandlingsalternativ. I detta projekt planerar jag att använda ett mycket stort studiematerial, med demografisk och klinisk information om ADHD-patienter i USA, inklusive de med offentliga och privata försäkringar, för att studera risker och fördelar med användning av ADHD-mediciner i olika patientgrupper. Jag kommer att fokusera på ungdomar med andra neuropsykiatriska störningar, som autism, depression och missbruk av psykoaktiva substanser. Jag kommer också att studera potentiella skillnader i resultaten av ADHD-behandling bland de som bor i landsbygdssamhällen och de som bor i stadssamhällen. En annan viktig sårbar grupp som jag kommer att undersöka är barn i fosterhem. Med detta projekt kommer jag att kunna påvisa risker och fördelar med ADHD-medicinering i olika sociala och kliniska grupper. Värduniversitet: Karolinska Institutet
Visa alla forskare