Lina Jonsson

Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

2016

Analys av kromosomförändringars effekter på neuropsykologi och järnstruktur

Huvudmålet med våra studier är att förstå hur genetiska faktorer, som har associerats med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska tillstånd, kan påverka beteenden och olika biologiska funktioner i individer som bär på dem. För att studera detta kommer vi att undersöka ett stort antal individer utan neuropsykiatrisk diagnos som bär på genetiska varianter som har visat sig vara riskfaktorer för neuropsykiatriska tillstånd. I de första studierna kommer vi att undersöka hur genetisk variation påverkar hjärnans funktion genom att mäta intellektuella funktioner såsom verbala färdigheter och uppmärksamhet i kombination med strukturella skillnader i hjärnan. Vi kommer även att undersöka vanlig genetisk variation som kan öka risken för neuropsykiatriska problem genom att undersöka genetiska faktorer för sociala och emotionella funktioner som har en koppling till neuropsykiatriska problem.
Visa alla forskare