Lina Nordquist

Fysiologi, Gastroenterologi, leversjukdomar, Njursjukdomar och urologi

SSMF-Forskare

Uppsala universitet

Inst f medicinsk cellbiologi

2012

Tarmbakteriers roll i utvecklingen av kronisk njursvikt.

Allt fler människor drabbas av kronisk njursvikt men dagens behandling kan inte bota utan i bästa fall enbart bromsa sjukdomsförloppet. När njurarnas funktion försämras uppstår en ond cirkel med ansamling av skadligt indoxylsulfat i njurarna.  I tidigare projekt har Nordquists forskargrupp visat att dessa ansamlingar orsakar syrebrist och förvärrar redan befintliga njurskador. Byggstenen till indoxylsulfat tillverkas av våra tarmbakterier och binder till aktivt kol, något som talar för att dessa skador skulle kunna motverkas. I detta forskningsprojekt kommer tarmbakteriernas och indoxylsulfatets roll att undersökas i experimentella system för att se vilka effekter dessa har på njurfunktion och blodtryck. I modellerna kan även olika behandlingar studeras, till exempel effekten av bakteriehämmande antibiotika, aktivt kol eller goda bakterier som konkurrerar ut de byggstensproducerande bakterierna. Därefter kan effekten av dessa behandlingar jämföras med sjukvårdens standardbehandling mot njursvikt. Studierna kan innebära stora framsteg för njursviktspatienter. En patientgrupp som i dagsläget endast har två behandlingsalternativ: kronisk dialysbehandling eller njurtransplantation.
Visa alla forskare