Linda Johansson

Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2010

Neutrofil-mikrob interaktioner vid svåra akuta streptokockinfektioner

Bakterien Streptococcus pyogenes är den vanligaste orsaken till halsfluss, men den kan även orsaka mycket allvarliga och snabbt förlöpande sjukdomstillstånd, som t.ex. toxisk chocksyndrom och svåra djupvävnadsinfektioner. Neutrofilen är en viktig typ av immuncell, som är särskilt viktig för det initiala immunförsvararet vid infektioner. Linda Johansson kommer att studera vilken roll neutrofiler har vid infektioner med streptokocker, med speciellt fokus på tre ämnen som neutrofiler bildar; resistin, LL-37 och heparinbindande protein. Linda kommer bl.a. att studera hur dessa ämnen bildas och frisätts samt utröna hur de bidrar till att attrahera fler immunceller till det infekterade området. Att kartlägga kroppen försvar vid infektioner är viktigt och förhoppningen är att denna kunskap kan användas i utvecklingen av nya behandlingsformer vid svåra och livshotande infektioner.
Visa alla forskare