Lisa Berglund

Diabetes

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

2015

Betydelse av inkretinhormonet GIP och dess receptor GIPR i endotelceller och för diabetisk kärlsjukdom

Målet med mitt projekt är att undersöka vilken roll inkretinhormonet GIP har i blodkärl och för reglering av blodtryck. Inkretinhormoner som GIP frisätts från tarmen efter en måltid med huvudsakliga uppgiften att öka insulinfrisättningen från bukspottkörteln. Jag vill också studera om detta hormon har betydelse för utvecklingen av diabeteskomplikationer. Diabetes (sockersjuka) är en kronisk sjukdom som ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa komplikationer drabbar små kärl i njurar, ögon och nerver, samt stora kärl vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke. I dagsläget förstår man inte fullt ut mekanismerna som orsakar dessa komplikationer. Inkretinhormonerna som GIP är målet för de senast utvecklade behandlingarna mot typ 2 diabetes men GIP:s roll i hjärt- och kärlsystemet är till stor del ännu okänd.
Visa alla forskare