Lisa Berglund

Diabetes, Farmakologi, Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2011

Betydelse av inkretinhormonet GIP för utveckling av kärlsjukdom vid diabetes – bra eller dåligt?

Projektbeskrivning: Diabetes är en kronisk sjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, som typiskt ffa drabbar både små blodkärl i njurar, ögon och nerver, samt även stora blodkärl, vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Inkretinhormonerna GIP och GLP-1 frisätts från tarmen efter en måltid. Deras huvudsakliga uppgift är att öka insulinfrisättningen från bukspottkörteln och de utgör målet för de nyaste läkemedelsbehandlingarna för typ 2 diabetes. Medan GLP-1 verkar ha skyddande effekter på hjärt-kärlsystemet är inte mycket känt om de kardiovaskulära effekterna av GIP. Våra preliminära data visar att GIP har betydelse i kärlväggen och kan leda till ökad inflammation och försämrad kärlfunktion. Målet med mitt projekt är att vidare undersöka betydelsen av GIP och dess receptor GIPR för utvecklingen av kärlsjukdom vid diabetes.
Visa alla forskare