Louise Mannerås Holm

Cell- och molekylärbiologi, Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

2011

Diacylglycerolkinas (DGK) delta – en central aktör i glukos och energihomeostas

Idag uppskattas 180 miljoner personer i världen ha typ 2-diabetes (T2D), som karaktäriseras av att muskel och fettväv blir mindre känsliga för insulin. Nuvarande behandling är otillräcklig och därför är det viktigt att identifiera nya angreppsvinklar och nya behandlingsmetoder. I mitt projekt söker jag efter målmolekyler som kontrollerar ämnesomsättningen av socker i kroppen, och som kan komma att användas för behandling av T2D. Nyligen har man beskrivit att personer med T2D har nedreglerat uttryck av ett enzym kallat diacylglycerolkinas (DGK)delta  i muskeln. Jag kommer nu att undersöka om man genom att nedreglera DGK delta-genen blir mindre känslg för insulin. Detta görs i experimentella modeller där DGK delta-genen har slagits ut specifikt i muskel eller fettväv och där man noggrannt kan studera effekterna på socker- och fettmetabolism.
Visa alla forskare