Magdalena Fossum

Njursjukdomar och urologi, Reproduktionsorganens sjukdomar, infertilitet, Transplantationsmedicin

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

2010

Tissue engineering för urogenital rekonstruktiv kirurgi

Barn som föds med olika former av missbildningar i urinvägarna och i könsorganen behöver genomgå rekonstruktiv urogenital kirurgi . Brist på vävnad försvårar dock den kirurgiska behandlingen. I detta projekt utvecklar Magdalena Fossum metodiken för att skapa kroppsegna transplantat genom att odla celler i laboratoriemiljö eller inne i kroppen genom så kallad tissue engineering. Projektet involverar både kliniska och experimentella studier, framför allt syftande till att förbättra tekniker för att kunna förstora urinblåsan. Parallellt utförs kvalitetsstudier av celler efter långtidsodling i laboratoriemiljö genom analys av arvsmassa och genuttryck, liksom  livskvalitetsuppföljningar av patienter med svåra urologiska missbildningar som behandlats på Astrid Lindgrens barnsjukhus  sedan 1970-talet.
Visa alla forskare