Magnus Ekström

Medicinsk forskning

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2017

Andnöd – orsaker, mätning och behandling

Andnöd (dyspné) är ett dominerande symtom vid svår hjärt- och lungsjukdom och orsakar stort kroniskt lidande. Det saknas idag läkemedelsbehandling för att lindra andnöd. Mitt mål är att ta reda på vilka sjukdomar och faktorer som orsakar andnöd i befolkningen. Jag vill också ta fram en standardmetod för att mäta hur svårt symtomet är, samt hitta den första behandlingen för att lindra svår andnöd. Det här projektet genomförs tillsammans med ledande forskare i Sverige och internationellt.
Visa alla forskare