Magnus Hansson

Cell- och molekylärbiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Inst f cell- & molekylärbiologi

2013

Funktionella och molekylära studier av modifieringen av arvsmassan i myelinproducerande celler i nervsystemet

Biokemiska modifieringar av arvsmassa (DNA) och proteiner spelar en avgörande roll för organismens överlevnad, men även för sjukdomsuppkomst. Om liknande modifieringar av ribonukleinsyra (RNA) fyller någon funktion är ännu inte känt. Man har dock nyligen visat att en viss sorts biokemisk modifiering, som kallas för metylering, sker på proteinkodande RNA (mRNA) i större utsträckning än man tidigare trott. Jag kommer i mitt projekt att studera mekanismerna bakom denna typ av mRNA-modifiering i en speciell sorts hjärnceller; oligodendrocyter. Dessa hjärnceller har en unik förmåga att förse nervcellerna med en isolering (myelin) som gör att en nervimpuls kan fortplanta sig fortare, men tros även ha betydelse för nervcellernas överlevnad och motståndskraft. Vid flera olika neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd, till exempel multipel skleros och schizofreni, finns avvikelser i myeliniseringen. Mitt mål är att klargöra betydelsen av mRNA-metyleringen för oligodendrocyternas mognadsprocess och myelinproduktion.
Visa alla forskare