Malin Almgren

Barn- och ungdomsmedicin, Genetik, ärftliga sjukdomar, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f klinisk neurovetenskap

2013

Arvsmasseförändringar bakom kopplingen mellan kejsarsnitt och utvecklingen av autoimmuna sjukdomar

Förlossning med planerat kejsarsnitt ökar drastisk över hela världen och uppgår i Sverige nu till 25 procent av alla förlossningar. På vissa håll i mellanöstern och Sydamerika ligger samma siffra på över 75 procent. Man vet att planerat kejsarsnitt kan kopplas till en ökad risk för autoimmunsjukdomar som typ 1 diabetes, gluten intolerans och allergi, men orsakerna är oklara. Det stora stresspåslag som barnet utsätts för vid vanlig förlossning tros förbereda barnet för livet utanför livmodern och detta uteblir vid kejsarsnitt. Vår hypotes är att olika förlossningssätt kan påverka barnets arvsmassa, vilket i förlängningen kan ha betydelse för risken för framtida sjukdomar hos barnet. Målet med min forskning är att studera modifieringarna på arvsmassan, den så kallade epigenetiken, i stamceller från navelsträngsblod från barn förlösta på vanligt sätt respektive med planerat kejsarsnitt.
Visa alla forskare