Marc Panas

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

2017

Kopplingen mellan reglering av stress och sjukdomsutveckling

Olika typer av stress, såsom förhöjd kroppstemperatur (feber), solljus (UV-strålning) och virus-infektioner, kan skada cellerna i kroppen. Därför har cellerna utvecklat skyddsmekanismer för att kunna hantera sådan stress. En skyddsmekanism är att pausa proteintillverkningen för att förhindra att defekta proteiner bildas. Den pausade proteintillverkningen leder till bildning av små granula i cellen, så kallade stressgranula. Regleringen av stressgranula är viktig då dessa ska bildas vid stress men lösas upp när de inte längre behövs. Det är en känslig balansgång och fel i denna process har kopplats till olika sjukdomar som till exempel amyotrofisk lateralskleros (ALS) och virus-infektioner. Min forskning syftar till att i detalj studera regleringen av stressgranula och hur detta är kopplat till sjukdomsutveckling. Med djupare kunskap kan vi förhoppningsvis identifiera nya terapeutiska strategier för att behandla dessa sjukdomar, vilket är ett långsiktigt mål för min forskning.
Visa alla forskare