Marcus Buggert

Immunologi

SSMF Consolidator Grant

Karolinska Institutet

2022

Lokal immunitet mot humana virusinfektioner

Människokroppen är under konstant exponering av olika virus som immunförsvaret måste hålla i schack. Efter virusinfektion bildar vårt immunförsvar ett minne, genom bland annat ”T-hjälparceller”. Studier av mänskligt blod har varit avgörande för att öka vår kunskap om hur T-hjälparceller kan försvara oss mot olika virus. Många av våra T-hjälparceller återfinns dock inte i blodet, utan främst i vävnader där de har andra funktioner. Dessa observationer tvingar fram en omvärdering av hur olika faktorer, så som genetik och lokalisation, påverkar hur minnes T-hjälparceller utvecklas och svarar mot virusinfektioner i blod samt vävnader. Genom ett samarbete mellan pre-kliniska forskare och kliniker har vi nyligen startat ett immunologiskt organdonatorprogram. Med denna kohort som grund, kommer vi att använda unika singel-cell tekniker för att upprätta en referenskarta över var virusspecifika T-hjälparceller återfinns i människokroppen (mål 1). Mitt andra mål blir att initiera innovativa studier på friska individer som vaccineras med försvagat gula febervirus och följa hur minnes T-hjälparceller utvecklas i lymfknutor jämfört med blodet (mål 2) och slutligen förstå hur genetik påverkar utveckling av minnes T-hjälparceller genom vaccinationsstudier på enäggstvillingar (mål 3). Detta projekt kommer att skapa ett ramverk för ett stort antal framtida immunologiska studier inom området antiviral immunitet och ligga till grund för nya koncept inom vaccinologi och immunterapi.

Visa alla forskare