Marcus Buggert

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2016

Kontroll av HIV via T-mördarceller

Humant immunbristvirus (hiv) utökar sig och förstör främst så kallade T-hjälparceller i kroppens lymfkörtlar. Det har tidigare observerats att en annan typ av T-celler, T-mördarceller,  i viss mån kan hålla infektionen i schack. Det är dock oklart hur bra dessa immunceller kan hindra förökningen av viruset i lymfkörtlarna. Målsättningen med detta projekt är att öka vår förståelse kring om och vilka typer av T-mördarceller som har förmåga att kontrollera replikation av hiv-viruset i lymfkörtlar. Ett unikt provmaterial från individer som har förmåga att kontrollera hiv-infektionen utan behandling kommer att studeras för att belysa frågeställningen. Genom detaljerade analyser av gen- och proteinexpressionmönster hoppas jag kunna förstå hur dessa hiv-specifika effektiva T mördarceller fungerar. Således tar jag den naturliga biologin till hjälp för att förstå hur immunförsvaret hos vissa individer på egen hand kan kontrollera hiv-infektion, vilket kan leda till nya metoder för att stärka immunförvaret hos andra hiv-drabbade personer .Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare