Marcus Davidsson

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

2019

Nya verktyg för att förstå nervcellerna mikroglia

Målet med studien är att utveckla nya AAV-vektorer som kan infektera mikroglia, en typ av hjärnceller. AAV är ett virus som infekterar celler effektivt men som inte ger upphov till några sjukdomar. Dessa egenskaper gör att det är ett populärt verktyg att använda inom genterapi. Mikroglia utgör cirka 10% av cellerna i hjärnan och bidrar till det huvudsakliga immunförsvaret i nervsystemet. Mikroglia har även andra funktioner i hjärnan och är bland annat inblandade i mekanismer där kopplingar mellan nervceller skapas och i underhållsarbetet av dessa kopplingar. Mikroglia spelar också en viktig roll i sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Av dessa anledningar är det värdefullt att utveckla vektorer som exklusivt kan infektera mikroglia. En sådan viral vektor kommer att ge stora möjligheter att karakterisera och manipulera mikroglia, samt att bekämpa sjukdomar i hjärnan.
Visa alla forskare