Marcus Järås

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Stamcellsforskning

SSMF-Forskare

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2011

Identifiering av nya målproteiner på leukemiska stamceller

Leukemi (blodcancer) är den vanligaste cancerformen hos barn och är generellt associerad med relativt god prognos, men omkring en av fem patienter drabbas av Akut myeloisk leukemi (AML), som är ett allvarligare tillstånd. Källan till sjukdomen är AML-stamceller, som propagerar sjukdomen via kontinuerlig produktion av nya leukemiceller. Målet med mitt forskningsprogram är att studera AML-stamceller för att möjliggöra nya behandlingar. Under min forskning på Harvard, Boston, har vi utvecklat ett screeningtest, som gör det möjligt att identifiera nya måltavlor på AML-stamceller. I det första projektet planerar vi att använda denna screen för att identifiera gener som är viktiga för humana AML-stamceller. I det andra projektet är målet att identifiera antikroppar med terapeutisk potential via immunisering av möss med AML-stamceller.
Visa alla forskare