Margit Alt Murphy

Hjärn- och ryggmärgsskador

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

2019

Arm- och handfunktion hos personer med stroke eller ryggmärgsskada utvärderad med objektiva, kliniska och självskattade mått – olika dimensioner behövs för bättre rehabilitering

Den primära drivkraften för projektet är att förbättra rehabilitering för personer med stroke eller ryggmärgsskada. Nedsatt arm- och handfunktion, som är vanligt efter dessa skador, påverkar personens förmåga att utföra dagliga aktiviteter och möjligheten att uppnå självständighet i vardagen. Arm- och handfunktion rankas som ett av de viktigaste prioriteringsområdena av patientgrupperna själva. De flesta kliniska bedömningsinstrument som används idag är beroende av bedömarens observation och saknar därmed förmågan att kvantifiera viktiga förändringar t.ex. avseende rörelsekvalité.Med detta projekt ska vi utveckla och utvärdera objektiva instrument för arm- och handfunktion genom att använda moderna tekniker, såsom 3D motion capture, Virtual Reality (VR) och bärbara sensorer. Vi kommer också att utforska möjligheten att använda VR teknik i kombination med elektromyografi (EMG) och mönsterigenkänning för att förstärka hjärnans återhämtningsprocesser i syfte att uppnå förbättrad arm-och handfunktion. Resultaten från projektet kan användas för att stödja en mer individanpassad rehabilitering.
Visa alla forskare