Margit Endler

Obstetrik och gynekologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

2018

Nya vårdmodeller för att öka tillgången till medicinsk abort i länder med begränsad tillgång

Osäkra aborter orsakar årligen 23 000 dödsfall i världen. Bristande tillgång till abortvård leder till senare och mer riskfyllda aborter och lägre preventivmedelsanvändning. Projektets syfte är att utforska vårdmodeller för ökad tillgång till säker abort och preventivmedel i länder med begränsad tillgång. Den första studien består av en systematisk analys av kvaliteten på medicinsk abort via telemedicin, där rådgivning och medicinering sker online och på distans. Den andra studien är en jämförande studie av abort via telemedicin före respektive efter graviditetsvecka nio. Slutligen är den tredje studien en randomiserad kontrollerad studie där 110 deltagande kvinnor slumpvis fördelas till omedelbar eller fördröjd insättning av kopparspiral som preventivmetod efter abort i andra trimestern. Vanligtvis sätts kopparspiralen in sex veckor efter aborten. En majoritet av kvinnor i Sydafrika kommer dock inte på återbesök och blir därför utan skydd mot nya oönskade graviditeter.
Visa alla forskare