Maria Bygdell

Folkhälsovetenskap

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2021

Övervikt och fetma under barndomen och ungdomsåren och risken för cancer som vuxen – ett life course perspektiv

Övervikt och fetma är ett globalt problem som under de senaste årtiondena blivit vanligare bland både barn och vuxna. Fetma i vuxen ålder är en riskfaktor för vissa cancerformer och räknas som den näst viktigaste påverkbara riskfaktorn för cancer, efter tobaksrökning. Det är oklart om fetma under barnaåren respektive pubertetsåren påverkar risken för fetma-relaterad cancer, hormonellt reglerad cancer (prostata- och bröstcancer) och malignt melanom i vuxen ålder. I Sverige blir alla barn mätta och vägda från födsel till avslutad skolgång inom ramen för BVC och skolhälsovård. I Göteborg har vi samlat in mätningar från skoljournaler och skapat en unik, populationsbaserad kohort (födda 1920 och framåt). Genom att samköra längd och vikt under barndomen med svenska register får vi information om cancersjukdomar för individerna i kohorten. Jag har en unik möjlighet att undersöka om det finns speciella perioder under uppväxten när ett högt BMI ökar risken för fetma-relaterad cancer, prostata-, bröstcancer och melanom. Jag avser också studera vilken nivå av förhöjt BMI som är kopplat till den ökade risken. Resultaten från min forskning kommer att bidra med nya insikter kring hur ett högt BMI under barndom och pubertet påverkar risk för cancer i vuxen ålder. I framtiden hoppas jag att detta kan leda till att hälso- och sjukvården blir bättre på att identifiera de barn som har en ökad risk för att som vuxna få cancer, samt veta när under uppväxten förebyggande insatser gör mest nytta.
Visa alla forskare