Maria Genander

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

2015

Jämförande studier av stam- och tumörceller i hud

Jag använder huden som modellsystem for att studera gemensamma mekanismer i normal vävnad och cancer. Stamceller i huden bidrar till att huden kontinuerligt kan producera nya hudceller samt läka en eventuell skada. Stamceller definieras som omogna celler som dels kan ge upphov till nya stamceller samtidigt som de har kapacitet att genera alla olika typer av specialiserade celler som finns i ett organ. Cancer uppstår då processer som reglerar och begränsar celldelning havererar. Jag är intresserad av att förstå kopplingen mellan normala stamceller och tumörceller i huden genom att studera en proteinfamilj som finns i både hudstamceller samt cancerceller. Jag vill utröna hur dessa proteiner fungerar i både friska och sjuka celler, dels för att bättre förstå uppkomstmekanismer för cancer, men också för att identifiera nya behandlingsmetoder för cancerpatienter.
Visa alla forskare