Maria Peleli

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

2017

Inverkan av oorganisk nitrat och nitrit i hjärtmuskelskada

Hjärtmuskelskada och hjärtinfarkt är fortfarande den främsta dödsorsaken i västvärlden. Kväveoxid (NO) är en enkel molekyl som produceras i vår kropp med en betydande roll i många fysiologiska processer. En dysfunktionell eller lägre produktion av NO är en viktig bidragande faktor till hjärtinfarkt. Ett kostbaserat sätt att öka NO-produktionen i kroppen är konsumtionen av gröna bladgrönsaker och rödbetor som har höga halter av oorganiskt nitrat, som omvandlas till nitrit och slutligen NO i vår kropp. I detta projekt ska vi undersöka molekylära och cellulära förändringar som till grund för hjärtmuskelskada, och hur oorganisk nitrat och nitrit kan påverka viktiga molekylära processer i detta sammanhang. Vi kommer att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med sofistikerade metoder för att studera både celler och djurmodeller. Både försöksdjuren och cellerna kommer att be-handlas med oorganisk nitrat (eller nitrit) motsvarande en kost rik i gröna bladgrönsaker. Vi hoppas att vår forskning ska leda till nya, säkrare och kostbaserade behandlingar mot hjärt-muskelskada och hjärtinfarkt.
Visa alla forskare