Mariangela Pellegrini

Anestesi och intensivvård

Postdoktoralt anslag

Uppsala universitet

2021

Optimering av utandning under ventilatorbehandling för att motverka ventilatororsakad lungskada

Varje år drabbas tusentals patienter i Sverige av allvarliga sjukdomar och ofta behövs ventilatorbehandling. Behandlingen i respirator är livräddande, dock inte helt ofarlig. Behandlingen kan vara mycket ansträngande för allvarligt sjuka patienter och kan skapa ytterligare lungskador. Skadorna kallas för ventilatororsakad lungskada och uppstår på grund av otillräcklig monitorering. Vår forskning har visat att utandningen påverkas vid akut respiratorisk svikt. Utandningen kontrolleras inte under ventilatorbehandling. Är man frisk är det andningsmuskler som stödjer utandningen, men detta gäller troligtvis inte för kritiskt sjuka patienter. Vi vill undersöka hur utandningen påverkas av olika tillstånd som kritiskt sjuka patienter ofta lider av som exempelvis muskelsvaghet, neurologisk påverkan och övervätskning. En nedsatt reglering av utandningen kan påverka patienters överlevnad. I synnerhet vill vi studera 1) utandnings roll i uppkomsten av ventilator-orsakad lungskada 2) hur utandningen påverkas av olika kritiska tillstånd som patienter som vårdas i ventilator ofta lider av. Vi vill dessutom utveckla en utandningsventil som kan stödja utandningen på ett optimalt sätt och leda till en skonsammare respiratorvård. Vi planerar ett kombinerat kliniskt och experimentellt forskningsprojekt. Det huvudsakliga syftet blir att skapa en skonsam andningshjälp och därmed motverka ventilatororsakad lungskada, förkorta tiden i ventilator och antal dagar på intensivvården, samt positivt påverka patienters möjlighet till överlevnad.

Visa alla forskare